Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
38
Tuần này:
233
Tháng này:
709
Tất cả:
153859

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007922Thi đua khen thưởng2
2Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088Dân số - Kế hoạch hóa đình2
3Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564Dân số - Kế hoạch hóa đình2
4Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150Dân số - Kế hoạch hóa đình2
5Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ1.003943Dân số - Kế hoạch hóa đình2
6Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1.002192Dân số - Kế hoạch hóa đình2
7Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa1.004047Đường thủy nội địa2
8Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711Đường thủy nội địa2
9Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.004002Đường thủy nội địa2
10Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện1.003970Đường thủy nội địa2
11Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác1.006391Đường thủy nội địa2
12Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện1.003930Đường thủy nội địa2
13Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện2.001659Đường thủy nội địa2
14Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung1.005040Đường thủy nội địa2
15Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính2
16Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964Lao động, tiền lương, quan hệ lao động2
17Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.1.007066Thi đua khen thưởng2
18Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Thi đua khen thưởng2
19Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Thi đua khen thưởng2
20Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775Thi đua khen thưởng2
21Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346Thi đua khen thưởng2
22Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337Thi đua khen thưởng2
23Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748Thi đua khen thưởng2
24Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305Thi đua khen thưởng2
25Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm1.000506.000.00.00.H56Giảm nghèo, gtreen DVC là Bảo trợ xã hội2

Người tốt, việc tốt