Truy cập

Hôm nay:
969
Hôm qua:
804
Tuần này:
1773
Tháng này:
17368
Tất cả:
244450

Ý kiến thăm dò

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TƯỢNG SƠN KHÓA XXV, NHIEMJ KỲ 2020-2025

Ngày 04/04/2023 07:53:31

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TƯỢNG SƠN KHÓA XXV, NHIEMJ KỲ 2020-2025

CHÂN DUNG BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TƯỢNG SƠN, KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí: Nguyễn Thị Hải
Bí thư Đảng ủy–Chủ tịch HĐND xã.
Số điện thoại: 0961892368
Email:songhaidanguy@gmail.com
IMG_20230403_155509.jpg

Đồng chí: Lê Tá Loan

Phó bí thư – thường trực Đảng ủy

Số điện thoại: 0919916988

Email:letaloan20051971@gmail.com

IMG_20230403_160140.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0988216899

Email:nguyentuanubts@gmail.com
IMG_20230403_154031.jpg

Đồng chí:Lê Đình Sự

Thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0383357068

Email:lesu1965@gmail.com
IMG_20230403_162220.jpg

Đồng chí: Thái Xuân Cường

Thường Vụ Đảng ủy - PCT UBND
Số điện thoại: 0399442481

Email:thaikienga@gmail.com
z4234361622220_14f662898d591a4f60c113f4880b149b.jpg
CHÂN DUNG BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ TƯỢNG SƠN, KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí: Nguyễn Thị Hải
Bí thư Đảng ủy–Chủ tịch HĐND xã.
Số điện thoại: 0961892368
Email:songhaidanguy@gmail.com
IMG_20230403_155509.jpg

Đồng chí: Lê Tá Loan

Phó bí thư – thường trực Đảng ủy

Số điện thoại: 0919916988

Email:letaloan20051971@gmail.com

IMG_20230403_160140.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0988216899

Email:nguyentuanubts@gmail.com
IMG_20230403_154031.jpg

Đồng chí:Lê Đình Sự

Thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0383357068

Email:lesu1965@gmail.com
IMG_20230403_162220.jpg

Đồng chí: Thái Xuân Cường

Thường Vụ Đảng ủy - PCT UBND
Số điện thoại: 0399442481

Email:thaikienga@gmail.com
z4234361622220_14f662898d591a4f60c113f4880b149b.jpg