Truy cập

Hôm nay:
966
Hôm qua:
804
Tuần này:
1770
Tháng này:
17365
Tất cả:
244447

Ý kiến thăm dò

Cán bộ, công chức UBND xã Tượng Sơn

Ngày 12/04/2023 09:06:33

Chủ tịch, Phó chủ tịch và Công chức Uỷ ban nhân dân xã Tượng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CHÂN DUNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN UBND VÀ CÔNG CHỨC XÃ TƯỢNG SƠN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0988216899

Email:nguyentuanubút@gmail.com
IMG_20230403_154031.jpg

Ông: Trần Công Văn

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0986835985

Email:trancongvan84@gmail.com
IMG_20230403_154049.jpg

Ông: Thái Xuân Cường

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0399442481

Email:thaikienga@gmail.com
z4234361622220_14f662898d591a4f60c113f4880b149b.jpg

Ông: Lê Tá Tình

Uỷ viên UBND, Trưởng công an xã
Số điện thoại: 0963429555
Email: @gmail.com
IMG_20230403_162228.jpg

Ông: Viên Hữu Hải

Uỷ viên UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
Số điện thoại:
0981190809
Email:
xadoits@gmail.com
IMG_20230403_160229.jpg

Ông: Đỗ Ngọc Thuận

Công chức Văn phòng –Thống kê UBND xã

Số điện thoại: 0972739668
Email:thuandao196@gmail.com
IMG_20230403_165042 _prev_ui.png

Ông: Nguyễn Như Hải

Công chức Văn phòng –Thống kê UBND xã
Số điện thoại:
0988337586
Email:nguyenhaicatl@gmail.com
z4273917298605_1f40d752c33e629b26cb39a231b48474-removebg-preview.png

Ông: Nguyễn Văn Đồng

Công chức Tài chính- Kế toán Ngân sách xã
Số điện thoại:0363528619
Email:dongketoantuonglinh@gmail.com
z4263185939949_7d784f43f42e078424dd4ab990bdb2ef-removebg-preview.png

Bà: Trần Thị Tỉnh

Công chức Tư pháp - Hộ tích UBND xã
Số điện thoại: 0856957511

Email:tranthitinh8579@gmail.com
IMG_20230403_162233.jpg
Bà: Trần Thị Viên

Công chức Địa chính- NN xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0976040353

Email:viennntuongson@gmail.com
z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png
Ông: Nguyễn Bá Quyết
Công chức Văn hóa - xã hội, xã Tượng Sơn Số điện thoại: 0369858069
Email: ........@gmail.com
z4263067756611_fda0e8b7049f6b2e895eb1c6720fd850-removebg-preview.png
Bà: Lê Thị Tĩnh
Công chức Văn hóa- xã hội, xã Tượng Sơn
Số điện thoại: 0981875268
Email:letinhtbxh@gmail.com
z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png
CHÂN DUNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN UBND VÀ CÔNG CHỨC XÃ TƯỢNG SƠN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0988216899

Email:nguyentuanubút@gmail.com
IMG_20230403_154031.jpg

Ông: Trần Công Văn

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0986835985

Email:trancongvan84@gmail.com
IMG_20230403_154049.jpg

Ông: Thái Xuân Cường

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
Số điện thoại: 0399442481

Email:thaikienga@gmail.com
z4234361622220_14f662898d591a4f60c113f4880b149b.jpg

Ông: Lê Tá Tình

Uỷ viên UBND, Trưởng công an xã
Số điện thoại: 0963429555
Email: @gmail.com
IMG_20230403_162228.jpg

Ông: Viên Hữu Hải

Uỷ viên UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
Số điện thoại:
0981190809
Email:
xadoits@gmail.com
IMG_20230403_160229.jpg

Ông: Đỗ Ngọc Thuận

Công chức Văn phòng –Thống kê UBND xã

Số điện thoại: 0972739668
Email:thuandao196@gmail.com
IMG_20230403_165042 _prev_ui.png

Ông: Nguyễn Như Hải

Công chức Văn phòng –Thống kê UBND xã
Số điện thoại:
0988337586
Email:nguyenhaicatl@gmail.com
z4273917298605_1f40d752c33e629b26cb39a231b48474-removebg-preview.png

Ông: Nguyễn Văn Đồng

Công chức Tài chính- Kế toán Ngân sách xã
Số điện thoại:0363528619
Email:dongketoantuonglinh@gmail.com
z4263185939949_7d784f43f42e078424dd4ab990bdb2ef-removebg-preview.png

Bà: Trần Thị Tỉnh

Công chức Tư pháp - Hộ tích UBND xã
Số điện thoại: 0856957511

Email:tranthitinh8579@gmail.com
IMG_20230403_162233.jpg
Bà: Trần Thị Viên

Công chức Địa chính- NN xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0976040353

Email:viennntuongson@gmail.com
z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png
Ông: Nguyễn Bá Quyết
Công chức Văn hóa - xã hội, xã Tượng Sơn Số điện thoại: 0369858069
Email: ........@gmail.com
z4263067756611_fda0e8b7049f6b2e895eb1c6720fd850-removebg-preview.png
Bà: Lê Thị Tĩnh
Công chức Văn hóa- xã hội, xã Tượng Sơn
Số điện thoại: 0981875268
Email:letinhtbxh@gmail.com
z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png