Truy cập

Hôm nay:
224
Hôm qua:
337
Tuần này:
561
Tháng này:
3737
Tất cả:
200105

Ý kiến thăm dò

Thường trực HĐND xã Tượng Sơn, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 11/04/2023 15:20:22

Thường trực HĐND và trưởng ban kinh tế, trưởng ban pháp chế HĐND xã Tượng Sơnế Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CHÂN DUNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ, TRƯỞNG BAN KINH TẾ HĐND XÃ TƯỢNG SƠN, KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Bà: Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0237603137

Email:songhaidanguy@gmail.com
IMG_20230403_155509.jpg

Ông:Lê Đình Sự
Phó chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0383357068

Email:lesu1965@gmail.com
IMG_20230403_162220.jpg

Ông: Lê Tá Loan

Trưởng ban pháp chế HĐND xã

Số điện thoại: 0919916988

Email:letaloan20051971@gmail.com
IMG_20230403_160140.jpg
Bà: Vũ Thị Đạt
Trưởng ban kinh tế HĐND xã
Số điện thoại: 0978709845
Email:
IMG_20230403_162212.jpg

CHÂN DUNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ, TRƯỞNG BAN KINH TẾ HĐND XÃ TƯỢNG SƠN, KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Bà: Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0237603137

Email:songhaidanguy@gmail.com
IMG_20230403_155509.jpg

Ông:Lê Đình Sự
Phó chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0383357068

Email:lesu1965@gmail.com
IMG_20230403_162220.jpg

Ông: Lê Tá Loan

Trưởng ban pháp chế HĐND xã

Số điện thoại: 0919916988

Email:letaloan20051971@gmail.com
IMG_20230403_160140.jpg
Bà: Vũ Thị Đạt
Trưởng ban kinh tế HĐND xã
Số điện thoại: 0978709845
Email:
IMG_20230403_162212.jpg