Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
189
Tuần này:
345
Tháng này:
4207
Tất cả:
223268

Ý kiến thăm dò

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã Tượng Sơn

Ngày 13/04/2023 08:24:09

Chân dung Chủ tịch MTTQ và chủ tịch các đoàn thể chính trị xã hội xã Tượng Sơn

CHÂN DUNG CHỦ TỊCH UBMTTQ,CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ- XÃ HỘI XÃ TƯỢNG SƠN

Ông: Nguyễn Văn Tính

UV BCH Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0989967351

Email:nguyenletinh1989@gmail.com
IMG_20230403_162238 tinh.jpg

Bà: Vũ Thị Đạt

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch HLHPN xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0986272169

Email: @gmail.com
IMG_20230403_162212.jpg

Ông: Đào Ngọc Hải

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn

Số Điện thoại: 0989967351

Email: @gmail.com
IMG_20230403_162216.jpg

Ông: Đinh Vũ Quang Minh

UV BCH Đảng bộ - Bí thư đoàn thanh niên xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0376573057

Email:dinhquangminh044@gmail.com

z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png

Ông: Lê Văn Duẩn

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0973543195

Email: @gmail.com
z4262974982061_4ac3fbb6cf330189a879a722b6323a5b-removebg-preview.png
CHÂN DUNG CHỦ TỊCH UBMTTQ,CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ- XÃ HỘI XÃ TƯỢNG SƠN

Ông: Nguyễn Văn Tính

UV BCH Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0989967351

Email:nguyenletinh1989@gmail.com
IMG_20230403_162238 tinh.jpg

Bà: Vũ Thị Đạt

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch HLHPN xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0986272169

Email: @gmail.com
IMG_20230403_162212.jpg

Ông: Đào Ngọc Hải

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn

Số Điện thoại: 0989967351

Email: @gmail.com
IMG_20230403_162216.jpg

Ông: Đinh Vũ Quang Minh

UV BCH Đảng bộ - Bí thư đoàn thanh niên xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0376573057

Email:dinhquangminh044@gmail.com

z4263067738591_d65c6e39be298fd1830a07e03a976cf0-removebg-preview.png

Ông: Lê Văn Duẩn

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tượng Sơn

Số điện thoại: 0973543195

Email: @gmail.com
z4262974982061_4ac3fbb6cf330189a879a722b6323a5b-removebg-preview.png