Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
189
Tuần này:
343
Tháng này:
4205
Tất cả:
223266

Ý kiến thăm dò

Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 xã thực hiện Cải đặt, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID

Ngày 28/06/2023 07:25:28

UBND xã Tượng Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thành lập các tổ, nhóm xuống các thôn đến tận nhà dân để tổ chức cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã

UBND xã Tượng Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thành lập các tổ, nhóm xuống các thôn đến tận nhà dân để tổ chức cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã, phấn đấu từ nay đến 29/6/2023 xã Tượng Sơn phấn đấu kích hoạt VneID cho nhân dân đạt từ 90 đến 100% chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. Vì vậy thường trực BCĐ thực đề án 06 xã chỉ đạo CA xã huy động 100% lực lượng (từ công an xã đến công công an viên thôn) phải chủ động phối hợp với các đồng chí CBCĐ, CBCC, CBBC, thành viên BCĐ chuyển đổi số, tổ công tác ĐA 06, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị từ xã xuống thôn và các em học sinh lớp 9 Trường THCS xuống hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID

Hình ảnh các thành viên BCĐ xã và tổ đề án 06 các thôn hỗ trợ đăng ký, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VneID.


thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg
Thôn Bòng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt, hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID


thôn Kén thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Kén thực hiện cài đặt, kích hoạt VNeID cho nhân dan

thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID

thôn Tân Thịnh thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

Nhân dân thôn Tân Thịnh, xã Tượng Sơn thực hiện cài VNeID

thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt VNeID cho nhân dân

thôn Thị Long thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg
thôn Thị Long, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt VNeID cho nhân dân

Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 xã thực hiện Cải đặt, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID

Đăng lúc: 28/06/2023 07:25:28 (GMT+7)

UBND xã Tượng Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thành lập các tổ, nhóm xuống các thôn đến tận nhà dân để tổ chức cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã

UBND xã Tượng Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thành lập các tổ, nhóm xuống các thôn đến tận nhà dân để tổ chức cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã, phấn đấu từ nay đến 29/6/2023 xã Tượng Sơn phấn đấu kích hoạt VneID cho nhân dân đạt từ 90 đến 100% chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. Vì vậy thường trực BCĐ thực đề án 06 xã chỉ đạo CA xã huy động 100% lực lượng (từ công an xã đến công công an viên thôn) phải chủ động phối hợp với các đồng chí CBCĐ, CBCC, CBBC, thành viên BCĐ chuyển đổi số, tổ công tác ĐA 06, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị từ xã xuống thôn và các em học sinh lớp 9 Trường THCS xuống hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID

Hình ảnh các thành viên BCĐ xã và tổ đề án 06 các thôn hỗ trợ đăng ký, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VneID.


thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg
Thôn Bòng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt, hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID


thôn Kén thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Kén thực hiện cài đặt, kích hoạt VNeID cho nhân dan

thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng VNeID

thôn Tân Thịnh thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

Nhân dân thôn Tân Thịnh, xã Tượng Sơn thực hiện cài VNeID

thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg

thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt, kích hoạt VNeID cho nhân dân

thôn Thị Long thực hiện cài đặt và kích hoạt VNeID cho nhân dân.jpg
thôn Thị Long, xã Tượng Sơn thực hiện cài đặt VNeID cho nhân dân